« zpět

Podmínky serveru

Používáním webové stránky www.fotogalerieinteriery.cz a produktů zde nabízených souhlasíte se všeobecnými podmínkami, politikami a revizemi, jež mohou být v budoucnu uplatněny. Zde naleznete „Všeobecné obchodní podmínky“. Aktuální verze podmínek je umístěna na serveru www.fotogalerieinteriery.cz.

Podmínky použití služby

Firma ePortály s.r.o., její dceřiné společnosti a partneři Vám poskytují www.fotogalerieinteriery.cz a její obsah za předpokladu, že máte plnou způsobilost k právním úkonům a tato způsobilost Vám nebyla odňata soudem. Je možné, že k poskytování služeb budeme požadovat Vaše osobní údaje, kontaktní informace a další detaily potřebné k plnohodnotnému fungování služby.

„Uživatelé“ znamená uživatelé www.fotogalerieinteriery.cz obecně nebo individuálně podle kontextu. „Web“ znamená internetová stránka na internetu.

Prohlášení

Tyto Podmínky použití jsou aplikovány při používání www.fotogalerieinteriery.cz a dalších služeb s ní spojených. Používáním www.fotogalerieinteriery.cz souhlasíte s Podmínkami použití. Pokud s podmínkami nesouhlasíte nebo nechcete být podmínkami vázáni, www.fotogalerieinteriery.cz nepoužívejte.

Pokud budou tyto podmínky nekonzistentní s podmínkami připojeným k Vaší registraci, jsou tyto Podmínky použití rozhodující.

Občas můžeme tyto podmínky změnit, proto byste měli občas Podmínky použití zkontrolovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kdykoliv kontaktovat. Ke kontaktu použijte kontaktní formulář na stránce www.fotogalerieinteriery.cz.

1. Definice

"Vy" znamená Vy, uživatel webové stránky www.fotogalerieinteriery.cz a „Váš/Vás/Vaši“ je interpretováno podobně. „My“ znamená www.fotogalerieinteriery.cz a „Náš“ i „Naše“ je interpretováno podobně. „Osobní informace“ znamená informace o Vás, které Nám můžete poskytnout.

2. Přijatelné použití

Používáním služby souhlasíte s následujícími podmínkami:

2.1 Nebudete zveřejňovat nebo jiným způsobem zprostředkovávat žádné pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické informace nebo jinak nelegální materiály nebo materiál, který by porušil nebo porušuje naše práva nebo práva jiných (včetně práv duševního vlastnictví, práva na důvěrnost, či právo na soukromí), nebo mohou způsobit utrpení nebo jiné obtíže. Nesmíte zveřejňovat názory, které jsou vulgární, násilné, sexistické, rasistické nebo jinak útočné. Vždy se chovejte k ostatním uživatelům s respektem.

2.2 Nesmíte zveřejňovat nebo jinak zpřístupňovat na stránkách www.fotogalerieinteriery.cz žádný materiál, který nevlastníte nebo k němu nemáte vlastnická práva.

2.3 Budete dodržovat všechna pravidla hospodářské soutěže v případě jakýchkoliv soutěží či propagací na stránkách www.fotogalerieinteriery.cz.

2.4 Nebude dělat nic, co bude ohrožovat provoz či bezpečnost www.fotogalerieinteriery.cz nebo zapříčiní nepřiměřené obtíže Našim zaměstnancům.

2.5 Nebudete se vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Nebudete zkreslovat své spojení s jinými fyzickými nebo právnickými osobami.

2.6 Nebudete zkreslovat svůj vztah mezi Vašimi stránkami a službou www.fotogalerieinteriery.cz.

3. Služby třetích stran

3.1 Berete na vědomí a souhlasíte, že nejsme zodpovědní za dostupnost žádné webové stránky třetích stran nebo materiálu, který publikujete přes stránky www.fotogalerieinteriery.cz.

3.2 Nepodporujeme, v žádném případě neneseme odpovědnost a ani neručíme za žádný obsah, reklamu, produkty nebo služby dostupné z www.fotogalerieinteriery.cz.

3.3 Jakékoliv jednání mezi Vámi a třetí stranou inzerentů či obchodníků nalezené přes webové stránky www.fotogalerieinteriery.cz, včetně zaplacení a dodání výrobků, služeb a další podmínky, záruky nebo prohlášení související s těmito vztahy, jsou mezi Vámi a příslušným inzerentem nebo obchodníkem. Proto neodpovídáme za žádné ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu, které vznikly v důsledku takového jednání.

4. Duševní vlastnictví

4.1 Všechna autorská práva, ochranné známky a ostatní práva duševního vlastnictví ve všech materiálech nebo obsahu dodávaného jako součást internetových stránek www.fotogalerieinteriery.cz po celou dobu náleží nám. Máte povoleno používat tento materiál nebo obsah pouze s písemným zmocněním majitele www.fotogalerieinteriery.cz. Nebudete pomáhat nebo usnadňovat jakékoliv třetí osobě kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat, komerčně využívat, nebo vytvářet odvozená díla z tohoto materiálu nebo obsahu.

4.2 Jestliže zjistíte jakoukoliv distribuci či komerční zneužití obsahu stránek www.fotogalerieinteriery.cz, souhlasíte že nás budete o skutečnosti okamžitě informovat.

5. Odpovědnost za informace publikované na webových stránkách www.fotogalerieinteriery.cz

5.1 Materiál publikovaný kdekoliv na internetových stránkách www.fotogalerieinteriery.cz je napsán Vámi a My za něj nejsme zodpovědní a nemáme s jeho produkcí nic společného. Vyhrazujeme si právo sledovat příspěvky uživatelů a reagovat na připomínky či na Vámi publikované sdělení. Můžeme kdykoliv pozměnit, smazat či jinak upravovat veškerý obsah na stránkách www.fotogalerieinteriery.cz podle Našeho uvážení.

5.2 Neneseme zodpovědnost za obsah zveřejněný na stránkách www.fotogalerieinteriery.cz, jeho správnost, aktuálnost, věrohodnost, názory či rady a prohlášení publikované Uživateli. Souhlasíte s tím, že veškeré stížnosti či žaloby budete vést vůči autorovi závadného obsahu a nikoli vůči nám.

5.3 Budeme se snažit poskytovat službu www.fotogalerieinteriery.cz s přiměřenou péčí. Pokud to nevyžaduje zákon, neručíme za kvalitu, přesnost nebo vhodnost použití internetových stránek www.fotogalerieinteriery.cz pro konkrétní účel. Neslibujeme, že materiál a obsah publikovaný na internetových stránkách www.fotogalerieinteriery.cz bude přístupný neustále a bez přerušení nebo že služba bude fungovat bez přerušení, bude zcela očištěna od chyb či virů nebo bude zcela kompatibilní se softwarem či službami třetích stran.

5.4 Nebudeme odpovědni za žádnou ztrátu nebo poškození, kterým můžete být vy či jakákoliv třetí strana postižena v důsledku používání www.fotogalerieinteriery.cz.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Dodržujeme platné právní předpisy o ochraně osobních údajů podle platné legislativy.

6.2 Na některých stránkách www.fotogalerieinteriery.cz můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů. Poskytnuté informace nepoužijeme jiným způsobem, než je uveden v naší politice ochrany soukromí, nebo přímo na stránce kde Vás o informace žádáme.

6.3 Ke kontaktu s námi prosím použijte kontaktní formulář www.fotogalerieinteriery.cz.

7. Bezpečnost

Dáváme Vám slib, že můžete služby www.fotogalerieinteriery.cz používat s plnou důvěrou. Při používání služeb www.fotogalerieinteriery.cz byste měli dodržovat zejména následující opatření:

7.1 Svoji identitu udržujte v anonymitě. Neposkytujte celé jméno, adresu, telefonní číslo, email, jméno Vaší školy nebo další informace (kromě těch, o které Vás požádáme), jež mohou pomoci někomu zjistit Vaši pravou identitu.

7.2 Nestýkejte se s lidmi, které potkáte na internetu a osobně je neznáte.

7.3 Neodpovídejte na jakékoliv zprávy, které jsou urážlivé, útočné či Vám jinak způsobují duševní škodu.

8. Odškodnění

Jestliže používáte funkce a služby www.fotogalerieinteriery.cz, souhlasíte že nikdy nebudete požadovat náhradu po našich zaměstnancích, partnerech, provozovateli www.fotogalerieinteriery.cz za jakoukoliv ztrátu, náklady, včetně poplatků spojených s vymáháním práva při porušení našich podmínek použití.

9. Ukončení

Vyhrazujeme si právo okamžitě a nevratně pozastavit nebo smazat Váš obsah a zakázat Vám přístup k používání služby www.fotogalerieinteriery.cz. Všechna rozhodnutí o učinění podobných opatření jsou zcela na nás.

10. Zodpovědnost za škody

10.1 Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené uživateli použitím služeb třetích stran a to přímo, nepřímo nebo náhodně ve spojitosti se www.fotogalerieinteriery.cz. Nejsme odpovědni za škody způsobené uživateli nebo třetí straně v důsledku nemožnosti použít naší službu a to jak v přímém či nepřímém spojení s touto událostí.

10.2 Služby jsou poskytovány tak, jak jsou, a společnost ePortály s.r.o., její Dceřiné a přidružené společnosti ani osoby, které jim poskytly svůj souhlas či licenci nebo obdobné právo, Vám v souvislosti se Službami neposkytují žádnou záruku.

10.3 Společnost ePortály s.r.o., její Dceřiné a přidružené společnosti a osoby, které jim poskytly svůj souhlas či licenci, zejména netvrdí a neujišťují Vás o tom, že:

(A) používané Služby a jejich používání budou splňovat Vaše požadavky,

(B) budete moci Služby používat nepřetržitě, včas, bezpečně a bez chyb,

(C) informace, které získáte jako výsledek používání Služeb, budou přesné nebo spolehlivé, a

(D) vady v provozu nebo funkčnosti Softwaru, jenž Vám bude poskytnut jako součást Služeb, budou odstraněny.

10.4 Pokud nejsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách, pak se na Služby nevztahují žádné další podmínky a záruky včetně předpokládaných podmínek a záruk za dostatečnou kvalitu, vhodnost k určitému účelu nebo soulad s popisem.

11. Zpětná vazba

Pokud nás chcete kontaktovat, použijte formulář na stránkách ePortály s.r.o.. Pokud využijete jiných forem komunikace, nejsme schopni vám garantovat zodpovězení vašich dotazů.

12. Obecně

12.1 Platnost podmínek. Pokud bude část těchto podmínek shledána neplatnou, bude tato část z Podmínek vymazána a ostatní části budou mít i nadále plnou platnost.

12.2 Práva třetích stran. Tyto podmínky použití mají efekt pouze mezi námi a uživatelem. Žádná další osoba nemůže z těchto podmínek profitovat.

Fotogalerie Interiérů
 
Luxus a elegance v městském domě 7
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 4
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 45
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 38
Renovace podkrovního apartmá  04
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 5
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 39
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 22
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 28
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 1
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 46
Podkrovní byt 1
Renovace podkrovního apartmá  08
katalog ikea 2012 dětský pokoj 1
Gekon na sklo“ od Créationa Baumanna 4
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 21
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 6
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 35
Renovace podkrovního apartmá  07
Renovace podkrovního apartmá  06
Venkovský horský dům – návrh interiéru 4
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 44
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 43
Podkrovní byt 9
Venkovský horský dům – návrh interiéru 2
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 1
Venkovský horský dům – návrh interiéru 3
Podkrovní byt 3
Luxus a elegance v městském domě 8
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 41
Venkovský horský dům – návrh interiéru 1
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 24
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 34
Luxus a elegance v městském domě 3
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 29
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 16
Luxus a elegance v městském domě 5
Praktický zatažitelný stůl pro malé prostory 1
Luxus a elegance v městském domě 2
Renovace podkrovního apartmá  09
Luxus a elegance v městském domě 9
Luxus a elegance v městském domě 6
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 3
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 11
Renovace podkrovního apartmá  02
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 37
Podkrovní byt 10
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 23
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 20
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 4
Podkrovní byt 8
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 49
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 5
Luxus a elegance v městském domě 1
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 15
Praktický zatažitelný stůl pro malé prostory 2
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 31
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 7
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 2
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 30
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 2
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 47
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 10
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 8
Praktický zatažitelný stůl pro malé prostory 3
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 36
Gekon na sklo“ od Créationa Baumanna 3
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 50
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 14
Gekon na sklo“ od Créationa Baumanna 2
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 48
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 13
Podkrovní byt 6
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 18
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 8
Gekon na sklo“ od Créationa Baumanna 1
Podkrovní byt 2
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 27
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 6
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 19
Renovace podkrovního apartmá  10
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 17
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 25
Stylový byt s interiérem Art Deco pro novomanžele 3
Podkrovní byt 7
Podkrovní byt 4
Praktický zatažitelný stůl pro malé prostory 4
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 32
Podkrovní byt 5
Luxus a elegance v městském domě 4
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 7
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 12
Renovace podkrovního apartmá  03
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 33
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 42
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 26
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 9
Renovace podkrovního apartmá  05
50 chytrých nápadů na půdní ložnice 40

Vyhledávání ve fotogaleriích

Pokoje

Barevná řešení

Nábytek / doplňky

Vyberte si svůj kraj:

NÁVRH INTERIÉRU ZDARMA!

Navrhneme Vám kuchyni Vašich snů! Nechte nám na sebe kontakt. V nejbližším možném termínu Vám zavoláme a domluvíme se s Vámi na osobní schůzce v jedné z našich prodejen.
Odkud jste (okres): *
Vaše jméno a příjmení: *
Váš email: *
Váš telefon: *
Chci zasílat i další akční nabídky, SOUTĚŽE a informace

Nejnovější

silent-hill
povlecenicko
jídelní židle 73
jídelní židle 66
jídelní židle 69
jídelní židle 77

Nejčtenější